Fosfátování

Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu povlakovaného kovu. Vyloučené krystalové povlaky jsou porézní, a tudíž nasákavé pro nátěrové hmoty, oleje, vosky nebo maziva.

Fosfátování jako úprava povrchu před nanášením nátěrových hmot


Zvýšení korozní odolnosti lakovaného fosfátovaného povrchu je dosaženo tím, že fosfátová vrstva zabraňuje „podrezavění“ nátěru a zvyšuje jeho přilnavost ke kovovému povrchu.
Z hlediska ochrany proti korozi by bylo nejúčinnější použít tlustou fosfátovou vrstvu. U takových vrstev však dochází k uvolňování jednotlivých krystalů, a tím i k trhání nátěru. Proto se doporučuje, aby tloušťka fosfátových vrstev byla co nejmenší.

 

Technologie fosfátování slouží jako antikorozní ochrana

Fosfátování jako ochrana před korozí ve spojení s impregnací se využívá k ochraně hromadně vyráběných strojních součástí proti korozi. Krystalický charakter fosfátové vrstvy navíc umožňuje vázat na povrch mnohem více impregnačního prostředku. Vázané množství je tím větší, čím je fosfátová vrstva silnější. Konečnou operací je impregnace fosfátové vrstvy olejem, vazelínou nebo vosky.

Chemická předúprava – ruční oplachový box

  • Fosfátování
  • Délka: 5000 mm
  • Výška: 3000 mm
  • Šířka: 3000 mm
  • Max. váha dílu 2500kg

Chemická předúprava – vícestupňový oplach

  • Fosfátování
  • oplach demineralizační vodou
  • pasivace
  • Max. váha dílu 500kg